Política d'Accessibilitat

A EVASA estem compromesos a proporcionar un lloc web accessible per a tots els nostres usuaris, inclosos aquells amb discapacitats. Ens esforcem per garantir que el nostre lloc web sigui usable i accessible seguint les directrius d’accessibilitat WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) a nivell AA. A continuació detallem la nostra política d’accessibilitat:

Mitjans Accessibles:

Ens assegurarem que tots els continguts importants del nostre lloc web estiguin disponibles en formats accessibles, com ara text enriquit, per a aquells usuaris amb discapacitats visuals o altres discapacitats.

Navegació Intuïtiva:

Optimitzarem la navegació del lloc web perquè sigui intuïtiva i fàcil d’utilitzar, amb menús clars i etiquetes de títols coherents.

Compatibilitat amb Lectors de Pantalla:

Ens assegurarem que el nostre lloc web sigui compatible amb lectors de pantalla i que pugui llegir-se correctament amb aquestes tecnologies assistives.

Contingut Multimèdia Accessible:

Proporcionarem alternatives accessibles per a contingut multimèdia com ara imatges, vídeos o àudio.

Proves d’Usuari:

Realitzarem proves d’usuari amb persones amb discapacitats per garantir que el nostre lloc web sigui accessible i identificarem i corregirem qualsevol problema que es detecti.

Comunicació i Retroalimentació:

Estarem oberts a la retroalimentació dels usuaris i facilitarem un mitjà per comunicar les inquietuds relacionades amb l’accessibilitat. Les respostes seran oportunes i s’atendran amb diligència.

Actualitzacions Continues:

Mantindrem una revisió i millora contínua de la nostra política d’accessibilitat per assegurar-nos que seguim les millors pràctiques i estem al dia amb les noves tecnologies i estàndards.

Formació del Personal:

Proporcionarem formació al nostre personal per assegurar que siguin conscients i competents en matèria d’accessibilitat web.

Compliment Legal:

Ens comprometem a complir amb les lleis i regulacions aplicables relacionades amb l’accessibilitat web.

Si tens alguna suggerència o problema relacionat amb l’accessibilitat del nostre lloc web, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres a través de info@evasa.info i farem tot el possible per millorar la teva experiència i respondre a les teves inquietuds.

Data d’Entrada en Vigor: 19/09/2023 


Aquesta política d’accessibilitat té com a objectiu assegurar que el lloc web d’EVASA sigui accessible per a tothom, independentment de les seves capacitats o discapacitats.