Política de Privadesa

La present Política de Privadesa regula l’ús sobre el tractament de les dades de caràcter personal que, d’acord amb el que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016, EVASA LUBRICANTES SL obté ¡ tracta, aplicant les mesures tècniques ¡ organitzatives que estableix el RGPD.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016, EVASA LUBRICANTES SL informa a l’Usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a EVASA LUBRICANTES SL ¡ sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment ¡ la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, EVASA LUBRICANTES SL precisa de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

Per accedir ¡ gaudir de determinats serveis oferts a la web és obligatori emplenar el formulari de registre. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en que es sol·licitin dades de caràcter personal.

A efecte del que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de EVASA LUBRICANTES SL amb B99507667 domicili en CRTA DE MONTBLANC, REUS, 43206 TARRAGONA tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, d’ 11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades»

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat ¡ correcció de les dades incloses, exonerant EVASA LUBRICANTES SL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen ¡ responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència ¡ autenticitat de les dades personals facilitades, ¡ es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. EVASA LUBRICANTES SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia ¡ de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. EVASA LUBRICANTES SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins ¡ tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera EVASA LUBRICANTES SL de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per EVASA LUBRICANTES SL sempre que procedeixi de fonts alienes per EVASA LUBRICANTES SL.

Galetes (Cookies)

El lloc http://www.evasa.info utilitza galetes, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari ¡ serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. De totes maneres, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador per tal que n’impedeixi la seva instal·lació.

Finalitats

Les finalitats de EVASA LUBRICANTES SL són el manteniment ¡ la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin adreçats específicament a menors d’edat, EVASA LUBRICANTES SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, pel tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

EVASA LUBRICANTES SL no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació y oposició

Podrà adreçar les seves comunicacions ¡ exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat ¡ oposició en l’adreça d’Internet a www.treviclubricants.com o bé per correu ordinari adreçat a EVASA LUBRICANTES SL, Ref. RGPD, a CRTA DE MONTBLANC 199, REUS, 43206 TARRAGONA.Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant EVASA LUBRICANTES SL mitjançant l’enviament de fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les vostres dades de registre es podrà realitzar al mateix Site identificant-se, prèviament, amb el vostre usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

EVASA LUBRICANTES SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans ¡ mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les Dades Personals facilitades a EVASA LUBRICANTES SL. No serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, degudes a causes alienes a EVASA LUBRICANTES SL; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions ¡l-legítimes fora del control de EVASA LUBRICANTES SL . No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant ¡ consentint el seu tractament automatitzat per part de EVASA LUBRICANTES SL, en la forma ¡ per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals. Determinat serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.