Avís Legal

El present avís legal (d’ara en endavant, ‘«Avís Legal») regula l’ús del servei del portal d’Internet www.evasa.info (d’ara en endavant, la «Web») de EVASA LUBRICANTES SL amb domicili Social a CRTA DE MONTBLANC 199, REUS 43206 TARRAGONA amb B99507667.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre EVASA LUBRICANTES SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de REUS per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de aquestes condicions contractuals.

Contingut y ús

L’Usuari resta informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial amb EVASA LUBRICANTES SL.

El titular de la web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, ¡ pot canviar, suprimir o afegir tan els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa web com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut dels llocs web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de EVASA LUBRICANTES SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts dels seus llocs web ni tan sols citant les fonts, llevat consentiment per escrit de EVASA LUBRICANTES SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de ‘Empresa són propietat dels seus amos ¡estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presencia d’enllaços (links) a les pàgines web de EVASA LUBRICANTES SL té Finalitat merament informativa i en cap cas en suposa suggeriment, invitació o recomanació.